1 : ร้านมุมสบาย : โทร 08 9121 2033
2 : ร้านกมลพร : โทร. 08 8644 6459
3 : ร้านอายตานิค : โทร.08 3008 3839
4 : ร้านรักชา : โทร. 06 1696 1619
5 : ร้านดลชนก : โทร. 09 5059 6542
6 : ร้านชาพะยอม : โทร. 08 6751 9544
7 : I AM WAX : โทร. 08 5825 3125
8 : ร้านไมโลดิบ : โทร. 09 0441 4642
9 : ร้านน้ำปั่น : โทร. 08 9662 8853
10 : ร้านเคสมือถือ : โทร. 08 0659 2221
11 : For rent : โทร. 0 3231 5798-9
12 : For rent : โทร. 0 3231 5798-9
13 : For rent : โทร. 0 3231 5798-9
14 : For rent : โทร. 0 3231 5798-9
15 : ร้านคุณเหมียว : โทร. 09 3594 2662
16 : ร้านครูเตย : โทร. 08 6366 8860
17 : For rent : โทร. 0 3231 5798-9
18 : For rent : โทร. 0 3231 5798-9
19 : BONZAL : โทร. 08 1943 4343
20 : For rent : โทร. 0 3231 5798-9
21 : ศิลปะ : โทร. 08 1704 5320
22 : ร้านคุณจอย : โทร. 06 1825 3326
23 : For rent : โทร. 0 3231 5798-9
A : พีทีธุรกิจ : โทร. 0 3232 0111
B : ร้านปอแก้ว : โทร. 09 0145 6996
C : ร้านป้าเอ๋ : โทร. 08 8644 6459
D : ร้านเครื่องสำอาง : โทร. 08 8644 6459
E : ร้านสตรอเบอรี่ : โทร. 08 1995 3228
F : OC Shopping : โทร. 08 6387 1117
G : For rent : โทร. 0 3231 5798-9
H : For rent : โทร. 0 3231 5798-9
I : ร้านตัดผม : โทร. 09 1551 1558
J : ร้านตระการฏาค้าหนัง : โทร. 08 1704 6979
K : พรหมญาณพยากรณ์ : โทร.
L : ร้านอาหารสัตว์และอุปกรณ์ : โทร. 09 4539 6591
M : ร้านเอ๋ปลาสวย : โทร. 08 2074 4224
N : ร้านแอ๋มอะควาเรี่ยม : โทร. 09 2268 4918
O : ร้านไม้ประดับ : โทร. 06 4179 8777
P : ร้านอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง : โทร. 09 4539 6591
Q : ร้านอรชรข้าวมันไก่ : โทร. 09 7996 9438
BONITA SPA : โทร. 08 4669 5966